English version


Zespół Fizyki Układu Słonecznego i Astrofizyki
Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk


Heliosfera

Pracownicy naukowi
Maciej BZOWSKI
Andrzej CZECHOWSKI
Jolanta GRYGORCZUK
Stanisław GRZĘDZIELSKI
Izabela Kowalska-Leszczyńska
Marzena KUBIAK
Wiesław MACEK
Romana RATKIEWICZ
Justyna SOKÓŁ
Marek STRUMIK
Paweł SWACZYNA
  Anna WAWRZASZEK

Doktoranci
Przemysław FIGURA
Artur JANDA

Uczestniczymy w misji IBEX


IBEX - strona WWW


Tematyka badawcza
  • Populacje atomów w heliosferze
  • Fizyka i dynamika lokalnego ośrodka międzygwiazdowego
  • Promieniowanie kosmiczne w heliosferze
  • Pył w heliosferze i przestrzeni międzygwiazdowej
  • Populacje ciężkich jonów w heliosferze
  • Symulacje MHD struktury heliosferycznej

  • Grupa Nieliniowej Analizy Danych
    (kontakt: )


Materiały popularnonaukowe

Informacje prasowe
Działalność naukowa

Badania heliosfery w Polsce
w latach 2008-2010


Raport roczny 2010

Raport roczny 2011

Raport roczny 2012

Raport roczny 2013

Raport roczny 2014

Raport roczny 2015

Raport roczny 2016

Publikacje
2006  2007  2008
2009  2010  2011
2012  2013  2014
2015 2016  2017
2018


Koordynowaliśmy obchody Międzynarodowego Roku Heliofizycznego 2007 w Polsce

MRH 2007 w Polsce
MRH 2007 - strona NASAAdres elektroniczny grupy PFUSIA:


Ostatnia aktualizacja strony: 15 lutego 2018